Oviaukon levennys

Tiilimuurattu oviaukkoa levennettiin 60cm:llä ja tuettiin teräs palkilla sekä pilarilla.